Zaštita okoliša

Proizvođači otpada:

koliko ne posjedujete odgovarajuće potvrde nudimo vam prijevoz vašeg proizvodnog otpada. Proizvođač otpada da bi obavljao djelatnost prijevoza otpada mora biti upisan u Očevidnik prijevoznika otpada pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode te ishoditi odgovarajuću potvrdu o upisu u Očevidnik.

Ukoliko trebate, nudimo vam pomoć pri ispunjavanju Pratećeg lista za otpad na odgovarajući način.

Proizvođač otpada treba ispuniti i na odgovarajući način ovjeriti DIO A, DIO B i DIO D pratećeg lista za otpad.

Otpad se smatra predanim kad je završio istovar kod tvrtke koja otpad preuzima.