Sirovine

Obrt UNI-OTPAD, Sesvete, Kelekova 12, registriran je pri Gradskom uredu za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, Odjel za gospodarske djelatnosti i rad, Područni odsjek Sesvete za djelatnost gospodarenja otpadom.

Djelatnost tvrtke je prijevoz, sakupljanje, skladištenje i oporaba neopasnog te prijevoz, sakupljanje i skladištenje opasnog otpada i tom se djelatnošću tvrtka bavi više od 20 godina.


Vrste opasnog otpada kojeg prevozimo, sakupljamo, i privremeno skladištimo:

16 06 01 * olovne baterije

20 01 33* baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03 i nesortirane baterije i akumulatori.


Vrste neopasnog otpada kojeg prevozimo, sakupljamo, privremeno skladištimo i oporabljujemo:

17 04 01 bakar, bronca, mjed

17 04 02 aluminij

17 04 03 olovo

17 04 05 željezo i čelik

17 04 11 kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10

20 01 40 metali