O nama

Poslujemo od 1994. godine i uspješno djelujemo na području Zagreba i šire. Ostvarenju naših ciljeva vodi nas odgovornost u gospodarenju otpadom uz uvažavanje načela zaštite okoliša, te želja da time omogućavamo novim generacijama sigurniji i zdravi život u očuvanom okolišu.

Sakupljanjem, razvrstavanjem, skladištenjem, obradom i uporabom otpada postajemo dobri prijatelji našoj Zemlji. Čuvajmo je za nas i za djecu koja će se tek roditi!

RADNE DOZVOLE:

DOZVOLA za gospodarenje otpadom, sakupljanje, prijevoz za vlastite potrebe, skladištenje opasnog otpada , KLASA: UP/I-351-02/15-11/03 URBROJ: 517-06-3-1-1-16-12

DOZVOLA za gospodarenje otpadom, sakupljanje, prijevoz za vlastite potrebe, skladištenje i oporaba neopasnog otpada, KLASA: UP/I 351-02/14-008/25 URBROJ: 251-19-22-15-20

DOZVOLA za gospodarenje otpadom sakupljanje, prijevoz za vlastite potrebe, skladištenje i oporaba neopasnog otpada, KLASA: UP/I-351-02/15-008/7 URBROJ: 251-19-22-15-4